นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมือในการแยกแยะตัวตนของท่านจากผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่น ๆ ซึ่งการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และทำให้เราสามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ง่ายดายขึ้น หากท่านดำเนินการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป เราถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่จะถูกดาวน์โหลดไว้ในเบราว์เซอร์ของท่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง มีลักษณะการทำงานคล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ ซึ่งคุกกี้จะมีประโยชน์ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานแต่ละท่าน ดังนี้

  • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
  • วันเวลาเข้าเว็บไซต์
  • เว็บไซต์อื่นที่นำพาท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และ
  • หน้าเว็บที่เข้าเยี่ยมชม และหน้าเว็บที่เดินทางไปต่อหลังออกจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาที่รับชมและระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

การใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้งานคุกกี้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ไม่เป็นการจำกัดประเภทเพียงรายการนี้

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ หากไม่เปิดใช้งานหรือหากท่านไม่ยอมรับคุกกี้ประเภทนี้ จะทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ คุกกี้ประเภทนี้ไม่ทำการติดตามข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่าน
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยในด้านการเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานแต่ละท่านเพื่อปรับเนื้อหาและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพและเหมาะสมขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยเฉพาะในด้านการค้นหาข้อมูล คุกกี้ประเภทนี้ยังช่วยให้เราสามารถประเมินความสนใจของผู้ใช้และประสิทธิภาพของโฆษณาได้อีกด้วย
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้งโดยการจดจำเนื้อหาที่ชอบหรือการตั้งค่าหน้าเว็บเพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างไร้รอยต่อ การปฏิเสธคุกกี้ประเภทนี้จะไม่เป็นการปิดกั้นการเข้าใช้งานของท่านแต่อย่างใด เพียงแต่อาจเกิดความไม่สะดวกในการรับชมเนื้อหาเท่านั้น

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ ท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทุกประเภทหรือบางประเภทก็ได้ แน่นอนว่าหากท่านตั้งค่าเลือกที่จะทำการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของเราได้เลย หรืออาจเข้าได้เพียงบางส่วน

หากต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานผ่านการตั้งค่าของเบราว์เซอร์นั้น ๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่หัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในเบราว์เซอร์ของท่าน